مواردی که می بایست برای استفاده از گردونه شانس در نظر داشته باشید:

  • هر نفر یک بار در روز می تواند از چرخونک استفاده کند
  • کد تخفیفی که برنده می شوید در همین صفحه نمایش داده می شود . حتما آن را در جای مطمئنی ذخیره نمایید .
  • هر نفر در روز فقط از یک کد تخفیف برای خرید می تواند استفاده کند. می توانید روزانه به این صفحه مراجعه نمایید و از کد تخفیف ها استفاده کنید.
  • سیستم تشخیص تقلب در صورت تشخیص هرگونه تقلب موجب کنسل شدن سرویس سفارش داده شده خواهد شد
  • کد تخفیف برنده شده قابلیت استفاده در همان روز را خواهد داشت و در صورت عدم استفاده منقضی خواهد شد

بر روی دکمه “ شانس خود را امتحان کنید ” کلیک کنید . امیدواریم برنده کد تخفیف شوید.

تخفیف 5%
پوچ
دفعه ديگه .
تقریبا!
کد تخفیف 10%
کد تخفیف 5%
پوچ
امروز خوش شانس نبودی
تقریبا!
تخفیف 50%
پوچ
پوچ
شانس خود را برای دریافت کد تخفیف امتحان کنید! جایزه ببرید!
Enter your email address and spin the wheel. This is your chance to win amazing discounts!
Our in-house rules:
  • One game per user
  • Cheaters will be disqualified.

    خانهفروشگاهحسابتماس با ما